sol.kunnskapsbyen.no
Sömnsensor införs i Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun har beslutat att införa sömnsensorn Kanopy efter en lyckad testperiod.