sol.kunnskapsbyen.no
SOL-partnere på virtuell sykkeltur
Torsdag 17. november samlet velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life 200 deltakere til konferanse i Lillestrøm. En rekke utstillere deltok også.