sol.kunnskapsbyen.no
Bygger visningsrom for velferdsteknologi
Smarte digitale hjelpemidler kan gi mennesker med redusert mestring en lettere hverdag – hvis de får vite om mulighetene.