sol.kunnskapsbyen.no
Doktorgrad i forlengelsen av SOL-prosjektet
Universitetslektor Heidi Snoen Glomsås ved Oslo Met Kjeller starter nå på en doktorgradsstudie i brukermedvirkning og velferdsteknologi.