sofiapress.com
В Националната галерия Двореца няма дори екскурзовод! - Sofiapress
В настоящата статия ще се опитаме да разгледаме едни от най-важните пречки за развитието на българските културни институции, в частност музеите. Тук е важно да отбележим, че Националната художествена галерия също влиза в определението на понятието музей. В нея се излагат творби на изкуството, но те не могат да бъдат продавани. От тук са и основните …