socialnidemokrati.si
Medsosedski odnosi morajo temeljiti na naših skupnih evropskih vrednotah - SD
Slovenija prisega in udejanja vladavino prava v domačih in mednarodnih odnosih. Z vsemi želimo razvijati dobre medsosedske odnose, a morajo temeljiti na naših skupnih evropskih vrednotah.