socialnidemokrati.si
Sonja Lokar:Enakost spolov mora (p)ostati naša evropska prioriteta? - SD
To je izziv za socialno demokracijo, ki je vedno v zgodovini vihtela prapor enakosti. Prav zato ima danes večjo odgovornost: da doseže nov in korenit napredek do resnične enakosti.