socialmediaclubgbg.se
2015/11 Integritet i tanke och handling
November 2015 Tema: Integritet i tanke och handling, online och på plats. Moderator: Anna Hammarén höll temat på Social Media Club Göteborgs 70:e träff! Anna som är jurist forskar om upphovsrätt i …