socialmediaclubgbg.se
Inga köer för nu köper vi lunchen med en app
Äntligen en trappa utan köer! Ända sedan vi började ha våra diskussionsträffar på restaurangen SoHo i augusti 2009 har våra köer till lunchen varit fullknökade med hungriga och diskussionslystna de…