socialmediaclubgbg.se
2013/9 Intresse för innovation av digitala tjänster
September 2013 Moderator: Karin Ahlin och Steve Cook @karinahlin och @23gears på Twitter Tema: Hur skapar man intresse för innovation via webben? Övergripande frågeställning: Karin och Steve driver…