socialmediaclubgbg.se
Filma med Bambuser
Reflektion. Ända från början av Social Media Club Göteborgs lunchträffar har vi filmat gruppernas sammanfattande diskussioner med våra smartphones. Filmerna lade vi inledningsvis upp på våra egna k…