socialmediaclubgbg.se
Förslag till teman
Inkomna idéer till förslag: Moderatorer: Anna Lindh & Viktor Bijlenga. Tema: Podcast. Moderator: Jennie Olsson. Tema: Sociala medier globalt med fokus på Kina. Moderator: Johan Normén. T…