socialmediaclubgbg.se
2011/6 Hotell & restaurang online
Juni 2011. Moderatorer: Lena Johansson/Marknad & PR samt Lena Kallevik/Restaurangchef. Båda från Gothia Towers. Tema: Sociala medier för hotell och restaurang i allmänhet och Gothia Towers i sy…