socialmediaclubgbg.se
2011/4 Relationer på internet
April 2011 Moderator: Henrik Ladström är HR-konsult med ett särskilt intresse för mänskliga möten, både på och utanför internet. Tema: Mellanmänskliga relationer på internet – förstå, förklar…