sobor2016.com
Решенията на Всеправославния събор трябва да се приемат с консенсус - Восьмой Вселенский Собор
Грузинската Православна Църква не се явява поддръжник на свикването на Събора дотогава, докато не бъдат приети на основата на консенсус.