sobhmashhad.ir
هدیه بسیج رسانه خراسان رضوی به فرزندان دانش آموز اصحاب رسانه - پایگاه خبری صبح مشهد
بسیج رسانه خراسان رضوی در طرحی و در راستای توجه به بنیان خانواده بازگشایی حساب سپرده دانش آموزی همراه با هدیه را اجرایی می کند. به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی بسیج رسانه خراسان رضوی، همزمان با شروع پاییز و با نزدیک شدن به ۱۳ آبان ماه “روز دانش آموز “بسیج رسانه