sobhmashhad.ir
مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک مطرح کرد؛ الگوگیری از مدل هم افزایى اربعین برای حل مشکلات اقتصادی کشور/ دنیای بدون پلاستیک، غیر قابل تصور است! - پایگاه خبری صبح مشهد
مدل اقتصادی که اربعین دارد در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود! هیچ ارگان و دولتی به موکب‌داران کمک نمی‌کنند و در بین آنان حتی کسانی وجود دارند که دستفروش هستند و در طول سال هر روز نصف درآمد خود را برای اربعین کنار می‌گذارند؛ باید مدل اقتصادی اربعین را برای حل مشکلات اقتصادی کشور وارد