sobhmashhad.ir
در بازدید خبرنگاران از چند واحد صنعتی مطرح شد؛ از فرصت افزایش نرخ ارز برای صادرات استفاده نکردیم/ تامین اجتماعی رویکردی یک سویه دارد! - پایگاه خبری صبح مشهد
‍اگر کشور ما به جای ۳۰ یا ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد، نه مشکل اشتغال خواهیم داشت و نه مشکل بزهکاری در جامعه. به خاطر صادرات باید ارتباطمان با کشورهای دیگر خوب باشد و به روز باشیم تا در بازار هدف بتوانیم رقابت کنیم. اصحاب رسانه