sobhmashhad.ir
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: ۱۷۰ واحد صنعتی از تملک بانکها خارج شدند - پایگاه خبری صبح مشهد
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: ظرف چهار سال اخیر با ورود قوه قضاییه به بخش اقتصاد ۱۷۰ واحد صنعتی در این استان به شروط اجاره، اجاره به شرط تملیک و واگذاری به شخص ثالث از تملک بانکها خارج شده اند. به گزارش صبح مشهد، سید امیر مرتضوی روز