sobhmashhad.ir
معاون اقتصادى شهردار مشهد: نشانه هاى بازگشت امید به اقتصاد شهر مشهد دیده مى شود - پایگاه خبری صبح مشهد
معاون اقتصادی شهردار مشهد از عملیاتی شدن قرارداد سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در منطقه کم برخوردار سیدی و طرق به ارزش تقریبی ۶٠٠٠ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، دکتر رضا خواجه نائینی اظهار داشت: قرارداد این پروژه اقامتی – تجاری با رویکرد