sobhmashhad.ir
مدیر ستادی بانک کشاورزی خراسان رضوی خبر داد: شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی در صدر حمایت های ویژه بانک قرار می گیرند - پایگاه خبری صبح مشهد
از محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی برای توسعه پایدار روستایی در نظر گرفته شده که سود آن از ۴ تا ۱۰ درصد متغیر است که فرصت خوبی را برای فعالان به ویژه شرکت‌های دانش بنیان فراهم می آورد که طرح‌های خود را در این مناطق اجرایی کنند و با سود کم تسهیلات دریافت کنند. نشست خبری مدیر امور