sniper13.pl
CS:GO Poradnik - Poprawienie celownika w AWP - Sniper13.pl
Dzisiaj dowiecie się w jaki sposób można poprawić swój celownik AWP w CS:GO wykorzystując do tego dwie przydatne komendy, są to komendy które zmniejszą trzęsienie się naszego celownika podczas, gdy poruszamy się z włączoną lunetą. Są to komendy cl_bobamt_lat oraz cl_bobamt_vert Domyślna wartość tych komend wynosi 0.45 oraz 0.35. My te wartość możemy zmniejszyć, ażRead More