sms.soberz.net
Shayari Mahavir Jayanti in Mahavir Jayanti SMS
Arihant ki boli; siddhon ka saar; Acharyon ka path; sadhuo ka sath; Ahinsa ka prachar. yehi to hai Mahavir ka Path. Happy Mahavir Jayanti