smf-islam.se
Scriptural Reasoning
Hjärtligt välkommen på scriptural reasoning! I ett mångreligiöst Sverige ryms olika livsåskådningar. Scriptural Reasoning är en texttolkningstradition som under 1990-talet utvecklades i den engelska universitetsmiljön. Pionjärerna insåg snart potentialen denna metod kan ha för interreligiösa samtal och förståelse, varför den har spridits över hela världen. Tillsammans träffas vi fem gånger under våren och skapar en gränsöverskridande