smellkaramell.no
Velkommen Til Kirka :)!
I kveld og lørdag kveld, skal det synges og spilles sammen med de fantastiske Brødrene Colbjørnsens eftf. i Immanuels kirke i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Omar Østli, Henning Kvitnes, Ole Evenru…