smellkaramell.no
PaLmeOnSdAg!
Det er en kunst å ikke gjøre noe som helst. Det er da jeg gjør aller mest. Her jeg sitter går hverdagen sin vante gang. Folk går til og fra jobb, til og fra start til slutt, som vi alle gjør på hve…