smarttekhno.com
Gus Baha - Ustadz Idaman Para Kaum Milenial - Smarttekhno
Gus Baha yang memiliki nama asli KH. Bahauddin bin Kiai Nursalim menjadi idola para santri dan umat muslim milenial