smartland.vn
Tình hình bất động sản TPHCM đầu năm 2018 và sự phát triển mạnh mẽ về khu Đông và Tây Bắc
Năm 2018, TPHCM sẽ phát triển mạnh mẽ về khu Đông và Tây Bắc đó chính là nhận định chủ tịch hiệp hội BĐS TPHCM ông Lê Hoàng Châu Tình hình bất động sản TPHCM đầu năm 2018 Tại diễn đàn " Phát huy vai trò doanh nghiệp bất động sản triển khai thực hiện Đề án