smallandnice.com
El valor del joc desestructurat | El valor del juego desestructurado
En una època com la nostra, amb obsessió per aprofitar el temps, queda poc espai pel valor del joc desestructurat. Els nens van d’una activitat escolar a una altra sense temps per jugar, relaxar-se o deixar volar la seva imaginació. Diumenge passat en Roger i jo vam participar en la trobada “Creant Mini Mons”, una …