slussen.org
Q&A - Folkomröstning om Slussen
Hur många namnunderskrifter behövs? Det måste vara 10% av av den röstberättigade befolkningen i kommunen. I Stockholm är det drygt 70.000, Nacka 8.000 och Värmdö 3.000 Är det inte för sent, är inte beslutet taget nu med Nya Slussen? Beslutet är taget om Nya Slussen men upphandlingar ska pågå successivt. Dessutom måste Staden ta nya… Read More »