slussen.org
Ljudfil från vattendomstolen 15 oktober 2013 med löften... - Folkomröstning om Slussen
Ljudfil från vattendomstolen (MMD) 15 oktober med löften att inte påbörja arbeten med Nya Slussen förrän de två detaljplanerna och vattendom vunnit laga kraft