slowniczek.glosniewazny.pl
Co to jest podaż? Krótka definicja -
Podaż jest to relacja między ilością dóbr i usług, oferowanych w danym czasie przez producentów, a ceną tych dóbr i usług. Przy pozostałych warunkach niezmiennych (ceteris paribus). Prawo podaży – wzrost ceny zwiększa ilość oferowanych przez producentów towarów i usług. Odwrotnie spadek … Czytaj dalej →