slowniczek.glosniewazny.pl
Co to jest państwowy dług publiczny? Krótka definicja -
Państwowy dług publiczny – nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych po uwzględnieniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora. Obejmuje zobowiązania z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych i wymagających spłaty kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz wymagalnych zobowiązań uznanych przez jednostkę sektora finansów publicznych, … Czytaj dalej →