slovak-press-photo.sk
Výstava: Obraz normalizácie – Ĩeskoslovenská dokumentárna fotografia po r. 1968