slovak-press-photo.sk
Krátke video z priebehu 6. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO