slightlygeek.pl
O slightlyGEEK
Slightly geek, czyli … nieco szurnięta, zwłaszcza na tle technologii ;-) Wg wiki: „Geek, gik – człowiek, który dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w jakiejś dziedzinie w st…