sleutelstad.nl
Bijeenkomst ideeën herinrichting stationsgebied - Sleutelstad.nl
Een burgerpanel dat zich bezighoudt met de inrichting van de omgeving van Leiden Centraal roept alle Leidenaren op om op 25 april mee te komen denken over de plannen van de gemeente rond het station. "Het stationsgebied heeft te maken met veel hoogbouw, leegstand van kantoorpanden en weinig groen. Het is on-Leids,"