sledecadobraknjiga.com
STAN U PARIZU - Gijom Muso / Tajna tri slike
Stan u Parizu je tipičan krimić, iliti misterija, ako ćemo biti još određeniji u pogledu podžanra. Medlin je britanska policajka koja u Pariz dolazi...