sledecadobraknjiga.com
SLASNA POLJA - Nemanja Milićević / Preispitivanje svega
Slasna polja su duboka kritika totalitarizma, ideologije i svih onih licemernih društvenih normi kojih smo prinuđeni da se držimo. Baš kao i kod Kafke, glavni