sledecadobraknjiga.com
SVAKO NEGDE MORA DA BUDE / Odlomak iz romana "Islednik" Dragana Velikića - Sledeća dobra knjiga
Svako negde mora da bude. Tog junskog popodneva 2.000. godine, kada je moja majka prešla u bolji život, nalazim se u stanu na bulevaru Eržebet u Budimpešti.Dole, na ulici,