sledecadobraknjiga.com
Šta se čita u svetu? / Američke i britanske bestseler liste - Sledeća dobra knjiga
Šta se čita u svetu? Zemlje engleskog govornog područja imaju najveće tržište knjiga na svetu. Većina toga što se i kod nas prevede dolazi upravo odatle. Za