slaake.no
Kunst
I denne artikkelen skal vi se på hva ordet "kunst" egentlig betyr. Vi skal også gå litt nærmere inn på kunsten det er å tegne og male. Det første vi derimot skal begynne med er å definere noen begreper, og få en litt bedre forståelse av hvorfor mennesker i det hele tatt lager kunst. Hva er