slaake.no
Kinetisk kunst
Kinetisk kunst er bevegelseskunst. Dette er en egen kunstsjanger som både kan omfatte billedkunst og skulpturer. Målet med bevegelseskunsten er å skape et kunstverk som enten er i bevegelse, eller som skaper en illusjon av bevegelse. Her skilles det mellom de to hovedformene visuell og mekanisk kinetisk