skylinetrip.com
ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3วัน เริ่มต้นเพียง 12,900.-
ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3วัน ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมนี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ นั่งรถ้าชมเมือง ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด) ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ Tour Code :…