skylinetrip.com
เที่ยวปักกิ่ง เที่ยวสงกรานต์นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน เพียง 30,999 บาท 19ที่นั่งเท่านั้น
เพียง 2 คณะเท่านั้น คณะแรกเดินทาง 12-16 เมษายน 2561 คณะสองเดินทาง 13-17 เมษายน 2561 ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ผ่านชมสนามกีฬารังนก ช้อปปิ้ง THE PLACE กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ถนนหวังฟูจิ่ง ถนนอาหารตงหัวเหมิน วัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน Tour Code : SHCAPEK15_เที่ยวปักกิ่ง เที่ยวสงกรานต์นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง (CA980 :…