skylinetrip.com
เที่ยวญี่ปุ่น แบบซุปตาร์ HERO SNOWY_TR20
เที่ยวญี่ปุ่น แบบซุปตาร์ HERO SNOWY เที่ยวโอซาก้า ทาคายามา เกียวโต ชมเมืองเก่า เที่ยวเกียวโต แวะชมปราสาทโอซาก้า โปรแรก ของปี 62 Tour Code : SKY _TR20 จำนวน 4วัน3 คืน โดยสายการบิน SCOOT (TR) เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด โปรแกรมการเดินทาง…