skylinetrip.com
ทัวร์ประหยัด เที่ยวซีอาน กองทัพดินเผา 4วัน 2คืน CSXIYXW01
ซีอาน กองทัพดินเผา 4วัน 2คืน ชมกำแพงเมืองซีอาน เที่ยวเจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ ซีอาน โรงงานเครื่องปั้นดินเผา แวะเจดีย์ห่าน ป่าใหญ่ (ชมภายนอก) ร้านหยก-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม เที่ยวประหยัด ทัวร์ซีอาน Tour Code : CSXIYXW01 ซีอาน กองทัพดินเผา 4วัน 2คืน โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 ดอนเมือง-ซีอาน (XW890: 20.20-00.45+1) วันที่ 2 กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-โชว์ราชวงศ์ถัง วันที 3 กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านหยก-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-สนามบิน วันที่ 4 ซีอาน-ดอนเมือง (XW 889 : 02.00-05.05) ตารางเที่ยวบิน ดอนเมือง-ซีอาน (XW890: 20.20-00.45+1) ซีอาน-ดอนเมือง (XW…