skylinetrip.com
จิ่วจ้ายโกว เฉินตู Classic
จิ่วจ้ายโกว เฉินตู Classic [DBJ_DECN03] >> โปรแกรม PDF คลิ๊ก >> https://goo.gl/fjn9sL **จุดเด่นของโปรแกรม** รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว / อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) / ทะเลสาบเตี๋ยซี / ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า / โชว์เปลี่ยนหน้ากาก + โชว์ Songcheng วันเดินทางและราคา 19-23 ต.ค. 60 = ราคา 41,900.- / 21-25 ต.ค. 60 = ราคา 41,900.- ผู้ใหญ่**พักห้องคู่ 41,900 บาท/ท่าน / เด็ก **ต่ำกว่า 12 ปี ลด 3,000 บาท*พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน…