skylinetrip.com
หมู่บ้านในฝัน Shirakawago
หมู่บ้าน Shirakawago เป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขาที่สวยงามเปรียบเสมือนอยู่ในนิยาย ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1919 มีบ้านเรือนเพียงไม่ถึง 200 หลัง หมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมเมือง Gifu ไปจนถึงเมืองToyama และยังเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมกดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 หลังจากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชมหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่การใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่นนำมาผลิตเป็นขนมญี่ปุ่นหรือสินค้าเฉพาะประจำท้องถิ่น การเดินทางมายังหมู่บ้าน Shirakawago (โดยรถสาธารณะ) 1. ขึ้นรถบัสบริษัท Nohi Bus จาก Kanazawa ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ราคา 1,850 เยน 2. ขึ้นรถบัส จากเมือง Takayama ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ราคา 2,470 เยน 3. รถบัสจาก…