skylinetrip.com
เที่ยวญี่ปุ่น โอกินาว่า เริ่มที่ 19,900.-บาท
ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ เริ่ม พ.ย-มี.ค ล่องเรือกระจก ชมประการังใต่้ท้องสมุทรที่สุดแห่งความงดงาม ชมพิพิธภัณท์สัตว์น้ำ จูราอุมิอควาเรียม ชิมปลาทูน่าแล่สดจากเชฟ อิมอร่อยจุใจกับบุฟเฟต๋เทปันยากิ เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อเมริกัน วิลเลจ แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิวเข้าชม อิสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านโคคุไซ เมนู!!!พิเศษ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมชิมปลาทูน่าโดยเชฟมาแล่ให้กินสดๆ พิเศษ!!! บริการ WIFI ตลอดการเดินทาง PROGRAM : ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ เริ่ม พ.ย-มี.ค TOUR…